คลิกแผนที่ขยาย
Land Breeze Resort & Hotel
122 หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สำนักงาน : (044) 318-188
Fax : (044) 318-189
มือถือ : (081) 600-3538, (081) 065-5649,
(089) 581-2705
Land Breeze Resort & Hotel :

โอนเงินเข้าบัญชี ศิขรินทร์ ทองสวัสดิ์วงศ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากช่อง
บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 188-2-19745-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง
บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-1-32761-6

landbreezepakchong@gmail.com
LandbreezeResort
นาเขา คาเฟ่
LINE ID : landbreezeresort