ลานจัดเลี้ยงริมเขา

สถานที่จัดเลี้ยง
ลานคาวบอย
รับจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา เป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 20-500 ท่าน ตามงบประมาณที่ต้องการ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.landbreezeresort.com หรือโทร 044-318188 , 081-6003538 ,
081-0655649Meeting Room
ห้องประชุมทะเลหมอก
ห้องขนาด 31 x 9 เมตร = 279 ตารางเมตร

จัด Classroom รองรับได้ 270 ท่าน
จัด Theater รองรับได้ 380 ท่าน
จัด U shape รองรับได้ 220 ท่าน


Restaurant
โซนห้องอาหาร
โซนห้องอาหาร สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 300 ท่าน รับจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา เป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 20-500 ท่าน ตามงบประมาณที่ต้องการ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.landbreezeresort.com หรือโทร 044-318188 , 081-6003538 ,
081-0655649