สวนน้ำแลนด์บรีช
สนุกสนาน กับสวนน้ำขนาดใหญ่ บรรยากาศสดชื่นท่ามกลางขุนเขา
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.landbreezeresort.com หรือโทร 044-318188 , 081-6003538 ,
081-0655649